چهارشنبه 3 خرداد 1396

تحلیل برنامه ششم(۲۷ شهریور تا ۳ مهر)

یادداشت ششم از پرونده هفته (تحلیل لایحه برنامه ششم توسعه)،
دستیابی به تورم پایین و پایدار نیازمند سیاستگذاری صحیح پولی، مالی و ارزی و همچنین اصلاحات ساختاری در حوزه بانک مرکزی و شبکه بانکی است. دستیابی به الگوی صحیح سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری نیز نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. خوشبختانه برنامه ششم توسعه بخش مهمی از اصلاحات مورد نیاز را مورد توجه قرار داده است.

یادداشت پنجم از پرونده هفته (تحلیل لایحه برنامه ششم توسعه)،
در اساسنامه جدید صندوق توسعه ملی، نکات قابل توجهی در بهبود عملکرد و نیل به اهداف این نهاد در راستای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت تبیین شده است؛ البته در برخی موارد مغایرت‌هایی بین اساسنامه صندوق با لایحه برنامه ششم توسعه دیده می‌شود که نیازمند اصلاح است.

یادداشت چهارم از پرونده هفته (تحلیل لایحه برنامه ششم توسعه)،
هرچند ایران به عنوان یک کشور اسلامی، سابقه‌ای طولانی در اجرای بانکداری و مالی اسلامی دارد، ولی تاکنون حضور فعال و مستمری در بازار پرسود صکوک بین‌المللی نداشته است. در لایحه برنامه ششم توسعه هم به ظرفیت تامین مالی از طریق این بازار توجه کافی نشده است.

یادداشت سوم از پرونده هفته (تحلیل لایحه برنامه ششم توسعه)،
در کنار ارتقای وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی، باید بهبود نحوه مدیریت ریسک در این بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد.

یادداشت دوم از پرونده هفته (تحلیل لایحه برنامه ششم توسعه)،
بازار بدهی یکی از بازارهای مفقوده در نظام مالی کشور است، هر چند لایحه برنامه ششم توسعه، زمینه قانونی تشکیل این بازار را فراهم کرده است، اما به مسئله مهم عملیات بازار باز بر روی اوراق بدهی اشاره‌ای نمی‌کند. این در حالی است که بانک مرکزی می‌تواند با سیاست‌گذاری پولی در بازار بدهی، به صورت غیردستوری، سیاست کاهش نرخ‌های سود را پیگیری کند.

یادداشت اول از پرونده هفته (تحلیل لایحه برنامه ششم توسعه)،یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به توسعه و تعمیق بازار مالی کشور یاری برساند، اوراق بهادار اسلامی یا صکوک است. با نگاهی به لایحه برنامه ششم توسعه درمی‌یابیم که عمده توجه این لایحه به این اوراق در ماده ۶ آن تمرکز یافته است که البته این توجه توام با ابهامات و نقائصی هست که این یادداشت به مواردی از آن اشاره می‌کند.
 
 

  logo-samandehi