چهارشنبه 3 خرداد 1396

یادداشت

یادداشت پنجم از پرونده هفته (تحلیل بازار مسکن و کاهش حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها)،

خروج بخش مسکن از رکود با افزایش نرخ رشد نقدینگی سیاست مناسبی نیست؛ چرا که انباشت آثار آن در نهایت در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت تخلیه شده و موجب جهش قیمتی شدید در این بازار می‌شود.

یادداشت چهارم از پرونده هفته (تحلیل بازار مسکن و کاهش حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها)،
کاهش ناگهانی حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها به دلیل دریافت‌های نجومی تعداد معدودی از مدیران شبکه بانکی، اثرات سوء جبران‌ناپذیری بر شبکه بانکی خواهد داشت که تبعیض بین کارکنان جدید با کارکنان با سابقه، از بین رفتن ساختار انگیزشی در شبکه بانکی و احتمال افزایش رشوه برخی از مهمترین این اثرات است.

یادداشت سوم از پرونده هفته (تحلیل بازار مسکن و کاهش حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها)،
با توجه به نقش بانک توسعه‌ای مسکن در تامین مالی بخش مسکن (به عنوان پیشران توسعه سایر بخش‌ها)، این بانک می‌تواند از راهکار تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها به عنوان راهکاری نوین و مبتنی بر بازار، جهت تجهیز منابع، بدون نیاز به استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی و فشار بر ترازنامه این بانک، استفاده کند.

یادداشت دوم از پرونده هفته (تحلیل بازار مسکن و کاهش حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها)،
با توجه به اینکه منابع عقد مرابحه باید حتما صرف خرید کالاها و خدمات شود و با آن نمی‌توان سایر نیازهای ضروری (مانند تسویه چک یا سایر بدهی‌ها) را پوشش داد، قالب حقوقی مرابحه برای تسهیلات ضروری کارکنان مناسب نبوده و ممکن است منجر به صوری و ربوی شدن تسهیلات گردد.

یادداشت اول از پرونده هفته (تحلیل بازار مسکن و کاهش حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها)،
یک بازار رهن ثانویه کارا، علاوه بر تجهیز منابع مالی و ایجاد تحرک در بازار مسکن، می‌تواند موجبات توسعه بازار پول و بازار سرمایه را فراهم آورد.
 
 

  logo-samandehi