چهارشنبه 3 خرداد 1396

یادداشت

یادداشت هفدهم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)، بازار بدهی در سراسر دنیا یکی از مهم‌ترین بازارها در تنظیم و تثبیت اقتصاد یک کشور است. این بازار می‌تواند نقشی بسیار مفیدی در تعاملات اقتصادی داشته باشد؛ با این حال، ایفای این نقش مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که عدم توجه به آنها می‌تواند این بازار را از اهداف تعیین شده دور کند.

یادداشت شانزدهم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)، درآمد پایدار، امنیت و تنوع از جمله نقاط مثبت اوراق بدهی شرکتی و کاهش توانایی شرکت در تامین مالی از طریق بانک، ناتوانایی شرکت‌های کوچک در تامین الزامات اولیه جهت انتشار اوراق بدهی و ناتوانی در اجرای تعهدات آتی، از جمله معایب این روش تامین مالی محسوب می‌شوند.

یادداشت پانزدهم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)، یکی از مزیت‌های توسعه بازار بدهی، تامین منابع لازم برای کاهش بدهی‌های دولت به پیمانکاران و نیز توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی است. با این حال، تاکنون بیشتر دولت در بازار بدهی حضور داشته و نقش بخش خصوصی در این بازار محدود بوده است. اصلاح این فرآیند در آینده، ضروری به نظر می‌رسد.

یادداشت چهاردهم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)،بررسی چگونگی تشکیل و توسعه بازار بدهی در کشورهای مختلف، تصویر مناسبی از تجربه آنان در غلبه بر مشکلات پیش‌رو در اختیار قرار می‌دهد. در این رابطه مطالعه تجربه دو کشور ترکیه و آمریکا شایان توجه است.

یادداشت سیزدهم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)، یکی از دلایل استمرار رکود اقتصادی، کاهش درآمدها و ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌های خود است. بازار اوراق بدهی می‌تواند راهکاری مناسبی برای بازپرداخت بدهی دولت باشد و از این طریق به جبران کاهش درآمدهای نفتی دولت و خروج اقتصاد ایران از رکود، کمک کند.

یادداشت دوازدهم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)، اوراق مصون از تورم، از جمله ابزارهایی هستند که در بازارهای بدهی سایر کشورها مورد استفاده واقع می‌شوند. این اوراق در آمریکا، به نام اوراق خزانه مصون از تورم (TIPS) معروف‌اند. در نظام مالی کشور نیز انتشار اوراق مصون از تورم، می‌تواند به توسعه بازار بدهی کمک کند.

یادداشت یازدهم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)، با توسعه بازار بدهی، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به خرید و فروش اوراق بدهی با کیفیت (عملیات بازار باز) اقدام کرده و از این مسیر به صورت غیردستوری، به هدایت نرخ سود بازار پول (یا حجم نقدینگی) اقدام ورزد.

یادداشت دهم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)، استفاده از اوراق بدهی مبتنی بر عقود مبادله‌ای، با کاهش مشکل اطلاعات نامتقارن بین طرفین عقد، افزون بر آنکه نیروی محرکی برای تجمیع سرمایه‌ها و افزایش سطح تولید خواهد بود، با افزایش سطح شفافیت، از میزان عملیات غیرواقعی و صوری، که مخالف موازین اسلامی است، می‌کاهد.

یادداشت نهم از پرونده هفته (تحلیل بازار بدهی دولت)، اسناد خزانه اسلامی، مهمترین ابزاری است که در توسعه بازار بدهی کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

یادداشت هشتم از پرونده هفته (تحلیل بازار بدهی دولت)، انتشار اوراق بدهی، نقطه عطفی در بازار سرمایه بود که از اواخر سال ۹۴ به صورت جدی در دستورکار دولت قرار گرفت و این موضوع موجب شد حجم تامین مالی در بازار سرمایه افزایش پیدا کند. ضرورت دارد در آینده نیز روند توسعه و تعمیق بازار بدهی همچنان ادامه یابد.

یادداشت هفتم از پرونده هفته (تحلیل بازار بدهی دولت)، انتشار اوراق بهادار بر روی مطالبات بانک‌ها، از یک طرف به آزاد شدن منابع بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی انجامیده و از سوی دیگر، مبادله ثانویه این اوراق در بازار بدهی، زمینه تعمیق این بازار را فراهم می‌کند.

یادداشت ششم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)،با توجه به اهمیت مدیریت عمق بازار بدهی، مناسب است اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد، معیارهایی برای عمق بازار بدهی در سررسیدهای مختلف معرفی کند.

یادداشت پنجم از پرونده بازار بدهی،کشورهای مکزیک، هندوستان و مجارستان تجربه قابل توجهی در ایجاد بازار اوراق بدهی دولتی دارند. استفاده از این تجارب، می‌تواند نقشه راهی برای ایجاد موفقیت‌آمیز بازار بدهی در نظام مالی ایران باشد.

یادداشت چهارم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)، بدهی ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها یکی از مشکلاتی است که شبکه بانکی با آن دست به گریبان است. ایده توسعه بازار بدهی، در صورتی که به صورت دقیق اجرائی شود، می‌تواند چالش مذکور را تا حدی بهبود بخشد.

یادداشت سوم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)، اسناد خزانه اسلامی از منظر واقعی بودن دین مبنای انتشار اوراق و همچنین عدم قابلیت تمدید در سررسید، با اسناد خزانه متعارف تفاوت دارد. لازم است سیاست‌گذاران بازار بدهی کشور در عمل به این دو ویژگی توجه داشته باشند تا ماهیت شرعی اوراق زیر سوال نرود.

یادداشت دوم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)، بررسی قانون بودجه سال 1395 حاکی از امکان انتشار 720 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار توسط دولت است. قابلیت اجرایی‌شدن انتشار این حجم از اوراق بهادار نیازمند بازار بدهی ساختاریافته و با عمق کافی است که کمبود آن در بازار مالی ایران به خوبی احساس می شود.

یادداشت اول از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)،
بازار بدهی کارکردهای بی‌بدیلی در هر نظام مالی بر عهده دارد که برخی از مهمترین آن‌ها شامل بسترسازی اعمال سیاست‌های مالی توسط دولت و سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی، ایجاد ارتباط بین ریسک و بازده و کمک به کشف منحنی بازده است.
 
 

  logo-samandehi